Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Ζ΄, 27, 3-5

thukididis istoriai 1