Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Δ΄, 27, 1-3

thuk istoriai 1