Σύντομο βιογραφικό Ιωάννη Κούζα

kouzas photo 2


Επιστημονική κατάρτιση: 

1. Πτυχίο Κλασικών Σπουδών Φιλοσοφικής ΑΠΘ

2. Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής ΑΠΘ

3. Μεταπτυχιακό Διεθνών Σχέσεων του Τομέα Διεθνών Σπουδών Νομικής ΔΠΘ 

4. Διδακτορικό Νομικής Σχολής ΔΠΘ 

 

Επαγγελματική σταδιοδρομία:

1. Καθηγητής Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2. Διευθυντής Λυκείου Δ.Ε. 

3. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Έβρου

 

Ξένες γλώσσες:

1. Γερμανικά

2. Αγγλικά

3. Γαλλικά

4. Λατινικά 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2. Νεοελληνική Γλώσσα

3. Βυζαντινή και Νεότερη Ελληνική Ιστορία

4. Ευρωπαϊκή Ιστορία

5. Διεθνείς Σχέσεις.