Θουκυδίδης, Ιστορίαι, ΣΤ΄, 24, 1-4

thuk istoriai 3