Δημοσθένης, Πρὸς τὴν Λάκριτον Παραγραφὴν, 3-5

dinosthenis logoi 7