Δημοσθένης, Φιλιππικός Γ΄, 6-8

dinosthenis logoi 4