Ανδοκίδης, Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνης, 1-2

andokidis 2