Ανδοκίδης, Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνης, 10-11

andokidis 3