Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 73, 2-5

thuk istoriai 2