Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 86 1-4


thukididis istoriai 1