Η μάχη του Εμπυθίου (1352). Εισήγηση σε εκδήλωση. Κούζας Ιωάννης

 

Ομιλία στις εκδηλώσεις του Πυθίου, 2 Αυγούστου 2013