Εχθρός όλων των μαζικών ιδεολογιών είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα