Η Ελληνική Επανάσταση του 21 , θεατές, αθέατες πλευρές και η «αναθεώρηση» της Ιστορίας