Θουκυδίδης, Ιστοριών, Α΄, 121, 1-4, απαντήσεις


Thoukididis istoriwn