Ανδοκίδης, Περί της προς Λακεδαιμονίους Ειρήνης, 37-38

andokidisi orationes