Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 70 1-7


thuk istoriai 3