Η αληθινή όψη της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας και το τέλος της