Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: “regia hostia deo placet!” Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae.

……………………………………………………………………………............................................................

[Silius Italicus] Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των κειμένων που σου δόθηκαν.

(Μονάδες 40)

 

2. Να αντιστοιχίσετε τους συγγραφείς της αυγούστειας περιόδου με τα έργα τους:

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΕΡΓΑ

1. Βεργίλιος

α. ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία

2. Οράτιος

β. επική ποίηση - Μεταμορφώσεις

3. Οβίδιος

γ. ιστορία

4. Προπέρτιος

δ. λυρική ποίηση - Ωδές

5. Λίβιος

ε. επική ποίηση - Αινειάδα

(Μονάδες 10)

 

 

3. α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω γραμματικούς τύπους στον άλλο αριθμό (στο γένος που βρίσκονται, αν πρόκειται για επίθετα ή αντωνυμίες):

οram:

deo:

calceis:

tenerum:

eius:

(Μονάδες 10)

 

3. β. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον αντίστοιχο τύπο του παρατατικού.

comparat:

urget:

nocet:

respondet:

placet:

(Μονάδες 15)

 

 

4. α. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων (υπογραμμίζονται στο κείμενο):

surerba……………………………………..…………………………………..

ad scopulum……………………………………………………………………

vitae…………………………………………………………………………….

animum…………………………………………………………………………

pro templo……………………………………………………………………..

(Μονάδες 15)

 

 

4. β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις απρόθετες αφαιρετικές του πρώτου κειμένου.

"Cassiope, superba forma sua……forma puellae".

(Μονάδες 10)

 

 

Σπυροπούλου Μαρία, Φιλόλογος