Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Τα Νέα της Θράκης, Μάιος 2014